банер текст

Продукти

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПАЗАРУВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ОТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА НА ЕТ „КРАКРА СОФТ-Н.БОЖКОВ”

 

1.Предмет на Общите условия

Настоящитите общи условия регламентират отношенията между фирма ЕТ ''Кракра Софт - Начко Божков'', със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул.Кракра № 68, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 823011120 и лицата ползващи сайта и/или онлайн магазина находящи се на shop.krakrasoft.com (наричан по-долу krakrasoft).

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата krakrasoft, която е собственост на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''.

За контакт: e-mail: shop@krakrasoft.com, тел:0888 13 59 60;

2.Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан свободно без регистрация. Регистрацията е необходима само за ползване на определени функции, включително и за on-line пазаруване от krakrasoft.

Регистрацията дава възможност на потребителя да следи историята на поръчките си, да добавя и/или редактира адрес за доставка при on-line пазаруване и др..

Потребителят трябва да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и/или други документи / протоколи за доставка на стока, гаранционни карти и др./, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

Преди да попълни регистрационната форма – потребителят трябва да се запознае и да приеме Общите условия на krakrasoft.

С приемането на Общите условия - потребителят изрично се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите общи условия за ползване на онлайн магазина.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на сайта, могат да бъдат посочени като налични, но да няма наличност от тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

Потребителят  е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които krakrasoftсе задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него e-mail и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за поръчката.

В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация /в това число и печатни грешки от страна на потребителя/, krakrasoft има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и krakrasoftне носи каквато и да е отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

Потребителят има право по всяко време да променя данните, въведени при регистрацията, както и всякаква заявена от него информация във връзка с ползване на услугите, предлагани от  krakrasoft.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от krakrasoftпо електронен път при доставка на поръчани стокии/или услуги и/или за други търговси, рекламни или статистически дейности.

Всички доброволно предоставени от Потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта се съхраняват, обработват и използват от krakrasoft за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за статистически цели/ виж Политика за Личните данни/ .

3.Поръчка на стоки и/или услуги

При поръчка на стоки и/или услуги потребителят задължително посочва начин на плащане, телефонен номер за връзка и/или e-mail адрес и адрес за доставка.

Операторът на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'' потвърждава по телефона и/или по e-mail всяка поръчка, направена от Клиента.

Една поръчка се счита за валидна само и единствено, ако е потвърдена от оператор на krakrasoft!

ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина shop.krakrasoft.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'' задължително уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка и/или e-mail.

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.При такива случаи krakrasoft не носи никаква отговорност. 

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български левас ДДС  и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като krakrasoftси запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време.

Цените по потвърдени от krakrasoftонлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи.

4. Срок и цена на доставка

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е в рамките от 24 часа до 5работни дни/ от 9.00ч до 18.00ч/, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш оператор.

Krakrasoft си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

Цената на доставката е за сметка на потребителя, ако изрично не е посочено нещо друго!

5. Условия и начини на плащане

Потребителят трябва задължително да отбележи един от следните видове начин на плащане:

1) Наложен платеж

При плащане с „Наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките.

 

2)   Банков превод

Приизбор на начин на плащане „Банков превод”, клиентът задължително трябва да изчака потвърждение на поръчката от страна на krakrasoft.Оператор на фирмата изпраща на клиентът проформа фактура или фактура за поръчаната стока. 

Когато поръчката е потвърдена клиентът извършва банков превод по сметка на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'', като цитира номера на проформата фактура или фактурата като основание за превода.

 

3)      E-Pay.bg– от онлайн системата за картови разплащания

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания  E-Pay.bg, където въвежда данните за своята банкова карта (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес), общата сума на поръчката и извършва дължимото плащане.

ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''приема плащания чрез всички видове банкови карти, които се поддържат от системата e-Pay.bg, издадени от банки на територията на Република България.

Защита на картовите данни

По време на процеса на проверка за автентичност, персоналът на магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.

Независимо от избрания метод, всички плащания се извършват само в български лева.

6. Доставка на стока

При получване на стоката, потребителят е длъжен да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. При доставка на стоката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Потребителят е длъжен да подпише придружаващите стоката документи.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката krakrasoft  не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, krakrasoft се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

 

7.Гаранционни условия

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, krakrasoft предоставя оригинална гаранционна карта с данните на стоката, гаранционните срокове и условията на предоставената търговска гаранция. Предоставената за продуктите търговска гаранция не покрива компонентите на продукта с ограничен срок на годност (батерии, зарядни, консумативи и други), което е описано и в самите гаранционни условия на съответния производител.

 

8.Връщане на стока

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Перник, ул.”Кракра” N68.  Телефон за техническа поддръжка 0888 13 59 60 .

Потребителят има право да върне закупена от него стока от интернет магазина krakrasoft в срок от 14/четиринадесет/ работни дни от получаване на стоката на адреса за доставка.

За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване на боя и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи – документ за покупка, гаранционни карти, инструкции за употреба и др., ако има такива, както и да не е инсталиран на продукта софтуер.

В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 14 дневен срок, който започва да тече от момента на приемането на стоката в krakrasoft.

Потребителят няма право на връщане  на стоки, които не подлежат на връщане съгласно чл.55 от Закона за защита на потребителя. Това са стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики /Разтворени консумативи и други/

Потребителят няма право на връщане на:

-          Продукти, чиято гаранция е била регистрирана в сайта на производителя.

-          Продукти с предварително инсталирана операционна система, която не е възстановена до първоначалния й фабричен инсталационен вид или чийто Recovery дял е изтрит или повреден.

-          Продукти, които са закупени с допълнителен ОЕМ софтуер, който е регистриран преди изтичането на първите 7 дни от покупката

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на потребителя, той е длъжен да се обади на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'': 0888 13 59 60  и/или на e-mail: shop@krakrasoft.com и да посочи номера на поръчката за покупка на стоката.

Потребителят може да попълни и on-line форма за рекламации като посочи коректни Лични данни, адрес, телефон, опише връщаната стока и приложи придружаващите я документи.

Операторът посочва адреса, на който клиентът да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 8:00-18:00 ч.

Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на потребителя!

 

9. Политика за личните данни

ЕТ “Кракра Софт – Начко Божков” е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен № 72704.

С приемането на настоящите общи условия потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ЕТ“Кракра Софт – Начко Божков”и/или упълномощени от фирмата трети лица, включително, но не само: куриерски фирми, банки и финансови институции и др., за целите на on-line пазаруването и  доставката на поръчана стока, а също и за в случаите на онлайн покупка на кредит и във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, във връзка с маркетингови и рекламни цели и анализи на ЕТ“Кракра Софт – Начко Божков”, както и за всякакви други, незaбранени от законодателството цели.

Потребителят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ЕТ“Кракра Софт – Начко Божков”, както и целите на обработката и използването им.

В случай на онлайн покупка на изплащане потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между ЕТ“Кракра Софт – Начко Божков”и съответната финансова институция, пред която потребителят кандидатства за кредит, и/или респективно му е отпуснала кредит.

Личните данни на потребителя могат  да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

Задължение на потребителя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от krakrasoftпотребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на krakrasoftза редовна, ако при направата ѝ са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от друго лице.

 

10. Използване на бисквитки

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето големи уебсайтове също използват този метод.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

По какъв начин използваме бисквитките?

Krakrasoft използва бисквитките в уеб сайта за разнообразни цели, за да може да предостави на потребителя своите услуги и да подобри работата със сайта. Например да преброи колко посетителя има на дадена страница, за отчитане на статистически данни, за запаметяване на настройки, за маркетингови цели, за рекламна дейност и за всчкакви други незабранени от законодателството цели.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността на потребителя.

krakrasoft може да показва реклами от трети лица. Тези реклами използват бисквитки (cookies), за да записват и четат информация на Вашия браузър. Бисквитките, използвани от партньори на един уебсайт, са обект на техни собствени политики за поверителност.

Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате сайта, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят коректно.

 

11. Други

С приемането на Общите Условия на krakrasoft всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на krakrasoft.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на krakrasoft е собственост на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на krakrasoft, без изричното писмено съгласие на ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''.

Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от krakrasoft за своя лична употреба.

Посещението и разглеждането на krakrasoft не изисква регистрация от потребителите.

Сайтът използва "бисквитки"(cookies), събирането им може да бъде изключено по всяко време от настройките на използвания браузър.

Със зареждане на krakrasoft, потребителят се съгласява, че ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'' може да съхранява и обработва данни за посещението му на сайта.

ЕТ ''Кракра Софт - Начко Божков'' си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

Отговорност на потребителя  е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени и др., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на krakrasoftпреди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн. ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков” не гарантира и не носи отговорност за непълна или грешно публикувана информация и снимки!

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на krakrasoft, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до krakrasoft по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

krakrasoft може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез krakrasoft, потребителят се съгласява и приема, че ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков'' не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Потребителите се възползват от препратките на krakrasoft към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

ЕТ ''Кракра Софт-Начко Божков''има право по всяко време да променя съдържанието на krakrasoft и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на krakrasoft се публикуват на krakrasoft и са достъпни за всички потребители.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Нови продукти

ACER V226HQLBbi 21.5" Wide TN LED

ACER V226HQLBbi 21.5" Wide TN LED

Цена: 166.00лв.
ADATA SSD SU650 120GB 3D NAND

ADATA SSD SU650 120GB 3D NAND

Цена: 39.99лв.
ADATA SSD SU650 240GB 3D NAND

ADATA SSD SU650 240GB 3D NAND

Цена: 64.99лв.
ACER A315-31-P1QX

ACER A315-31-P1QX

Цена: 719.00лв.
ASUS X540NV-GQ051

ASUS X540NV-GQ051

Цена: 649.00лв.